Incasso

Een incassodossier betreft een dossier waarbij uw debiteur de (onbetwiste) factuur maar niet voldoet. Voor het aanleggen van een dossier, het voeren van correspondentie, het onderhouden van telefonische contacten en alle bijkomende administratieve werkzaamheden berekent Interim Credit Control u ongeacht het resultaat per dossier, eenmalig € 12,50 (exclusief BTW) aan bureaukosten bij een vordering tot € 225,00 en € 25,00 (exclusief BTW) aan bureaukosten bij een vordering boven € 225,00. De incassoprovisie bedraagt 15 % over de door ons geïncasseerde bedragen. Deze bijkomende kosten dient uw debiteur te voldoen op grond van uw algemene voorwaarden en/of op grond van de wet.

Voor zover uw debiteur slechts de hoofdsom voldoet, zal Interim Credit Control trachten de buitengerechtelijke kosten op uw debiteur te verhalen tenzij u - als opdrachtgever - daar geen prijs op stelt. In het laatste geval betaalt de opdrachtgever de 15 % incassoprovisie aan Interim Credit Control.

Kort en bondig: Indien geen geld is geïncasseerd bent u ons geen incassokosten verschuldigd!

Wilt u meer informatie? Bel 0492-845270

Juridische vordering

Heeft u een juridische vordering en wilt u deze vordering uit handen geven of een juridisch advies? Neem contact met ons op!

Hebt u er wel eens over nagedacht wat het u oplevert als het gemiddelde debiteurensaldo met 10 dagen terug wordt gebracht?

BEL 0492-845270

Kracht van Interim Credit Control

Onze

Contactgegevens

Producten en

Diensten

Wij beperken ons namelijk niet tot het verzenden van een aantal standaardbrieven maar benaderen uw debiteur zowel telefonisch als persoonlijk.

Ten Culen 10

5706 MC HELMOND

 

Telefoon: 0492-845270

Fax       : 0492-554035

info@interimcreditcontrol.nl