Opstellen algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, waarom?

Als zelfstandig ondernemer of eenmanszaak bent u niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het is wel handig omdat u dan niet voor iedere overeenkomst hoeft te onderhandelen over algemene zaken zoals de betalingstermijn, garantiebepalingen, eigendomsvoorbehoud of incassovoorwaarden. Ze geven u zekerheid want u hebt de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd en u verwijst simpelweg naar deze algemene voorwaarden.

Heel wat kleinere ondernemingen (en vooral ZZP'ers en freelancers) werken zonder algemene voorwaarden en dat terwijl zij juist kwetsbaar en afhankelijk (van bepaalde inkomstenbronnen en leveringen) zijn. U moet zich als ondernemer daarom goed realiseren welk risico u loopt in het geval van een geschil aangezien u wettelijk geen poot hebt om op te staan wanneer u geen algemene voorwaarden heeft. Het is daarom voor iedere zelfstandige ondernemer verstandig om algemene voorwaarden op te laten stellen en te hanteren.

 • Wat zijn algemene voorwaarden?

  Algemene voorwaarden dienen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen uw bedrijf. Zaken die onder andere in de algemene voorwaarden worden geregeld zijn bijvoorbeeld:

  - Offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding);

  - Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten);

  - Levertijd (overmacht);

  - Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);

  - Eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);

  - Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden);

  - Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);

  - Aansprakelijkheid (beperking, schadevergoeding).

   

 • Algemene voorwaarden kun je toch gewoon overschrijven

  van de concurrent?

  Waarom zou u voor het opstellen van algemene voorwaarden Interim Credit Control inschakelen? Interim Credit Control kan u de ogen openen; wie zegt dat de voorwaarden van de concurrent ook daadwerkelijk rechtsgeldig zijn en dus in de praktijk ook rechtswerking hebben? Door wijziging in wetgeving kunnen bepaalde voorwaarden ondertussen achterhaald zijn, of misschien is uw onderneming toch niet gelijk aan die van de concurrent.

 • Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig?

  De wederpartij moet de mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden (de zogenoemde informatieplicht) en instemmen met uw algemene voorwaarden. Het is dus zaak, dat de tegenpartij inzicht heeft gehad (heeft kunnen hebben) in de door u gestelde algemene voorwaarden. Veel ondernemingen lossen dit op door de algemene voorwaarden (met een verwijzing) standaard te vermelden op offertes, contracten en/of website.

 • Algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel?

  Wanneer u op maat gesneden algemene voorwaarden hebt laten opstellen door Interim Credit Control zorgen wij voor deponeren bij de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank. Het is geen verplichting, maar deponeren van uw algemene voorwaarden is aan te raden vanwege het voordeel dat u sterker staat in het geval van een conflict. Dat ze zijn gedeponeerd is namelijk ook een bewijs dat u tussentijds niets in de tekst van de algemene voorwaarden hebt gewijzigd. U bent de jaarlijkse depotkosten verschuldigd aan de Kamer van Koophandel.

Wilt u vrijblijvend en kosteloos geïnformeerd worden?

BEL 0492-845270

Kracht van Interim Credit Control

Onze

Contactgegevens

Producten en

Diensten

Wij beperken ons namelijk niet tot het verzenden van een aantal standaardbrieven maar benaderen uw debiteur zowel telefonisch als persoonlijk.

Ten Culen 10

5706 MC HELMOND

 

Telefoon: 0492-845270

Fax       : 0492-554035

info@interimcreditcontrol.nl