Blog

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?
NEEM CONTACT OP
>

Een overeenkomst

Wat weet jij eigenlijk van een overeenkomst? Hoe komt deze tot stand?

Veel mensen weten niet wat een verbintenis is of hoe deze tot stand komt.


“Ik heb geen handtekening gezet dus er is geen overeenkomst tot stand gekomen.” Herken je dit?


Een verbintenis is een vermogensrechtelijke band waarbij de ene persoon verplicht is tot een prestatie (doen of nalaten), terwijl de ander daar weer recht op heeft. Een overeenkomst is vormvrij en ontstaat bij een aanbod en aanvaarding van het aanbod. Een ander belangrijk vereiste is de wilsovereenstemming. Er mag dus geen sprake zijn van een wilsgebrek, anders kan een overeenkomst vernietigd worden.

Vormvrij betekent dat de overeenkomst schriftelijk (met of zonder handtekening) maar ook zeker mondeling tot stand komt. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan het bestaan van de overeenkomst.. (je hebt alleen een bewijs uitdaging).


Een voorbeeld

Wanneer je dus (bijvoorbeeld) een koopovereenkomst aangaat met een andere partij, ontstaan er 2 verbintenissen. De ene verbintenis verplicht de koper tot het betalen van een koopprijs en de andere verbintenis verplicht de verkoper tot het leveren van de gekochte zaak. Deze wederkerige verbintenis geldt dus ook voor (o.a.) het verrichten van schilderwerk, ontwerpen van de website, tegelwerken en ga zo maar door. Wanneer iemand zijn of haar verbintenis niet na komt is er sprake van wanprestatie en kan deze worden afgedwongen.


Kunnen wij helpen met een zaak?

Lees hier verder!


Vond je dit interessant om te lezen? Volg onze pagina!

LINKEDIN

FACEBOOK

Delen