Wacht niet langer!
DIEN NU UW INCASSO IN
>

Incasso

Een incassodossier betreft een dossier waarbij uw debiteur de (onbetwiste) factuur maar niet voldoet. Wanneer de debiteur het - om bepaalde redenen - niet eens is met de factuur, is er sprake van een betwiste factuur.

Voor het aanleggen van een dossier, het voeren van correspondentie, het onderhouden van telefonische contacten, het verrichten van verhaalsonderzoeken, sms-berichten, eventuele bezoeken en alle bijkomende administratieve werkzaamheden berekenen wij ongeacht het resultaat per dossier, eenmalig een bijdrage. Bekijk onderstaand de behandelkosten.

Kort en bondig: Wij werken niet op uurloon, maar met vaste bedragen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Incasso aanleveren?

Lees onderstaand welke gegevens wij nodig hebben.

U heeft een Juridische zaak? Lees dan hier verder.

Voor het aanleveren van een dossier hebben wij de volgende gegevens nodig:

  1. De openstaande factuur/facturen.
  2. Een eventuele offerte waar de opdracht uit blijkt. Dit kan ook een app-bericht of e-mailbericht zijn etc.
  3. Alle gegevens van de debiteur (recent adres, telefoonnummer en e-mailadres).
  4. Eventuele reeds gevoerde correspondentie (heel belangrijk om de juiste workflow en inhoud van de brieven te bepalen).

U kunt de gegevens aanleveren via administratie@interimcreditcontrol.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op 0492-845270.

Wij nemen de stukken voor u in behandeling en u ontvangt in beginsel altijd dezelfde dag nog een opdrachtbevestiging.

 

Wij starten alle incasso`s op middels een No cure, No pay basis. Dat betekent dat wanneer wij niks incasseren, wij het dossier kosteloos sluiten. Wettelijke incassokosten zijn de kosten die voor rekening van de wanbetaler komen. Deze zijn wettelijk geregeld en worden door ons speciaal ingerichte incasso-systeem berekend. De kosten worden dus niet door ons zelf berekend. Incassokosten worden berekend aan de hand van de wettelijke BIK-staffel.

De incassoprovisie bedraagt 15% over de door ons geïncasseerde bedragen. Deze bijkomende kosten dient uw debiteur in beginsel te voldoen op grond van uw algemene voorwaarden en/of op grond van de wet.

Voor zover uw debiteur slechts de hoofdsom voldoet, zullen wij trachten de buitengerechtelijke kosten op uw debiteur te verhalen tenzij u - als opdrachtgever - daar geen prijs op stelt. In het laatste geval betaalt de opdrachtgever de 15% incassoprovisie aan ons kantoor.

Kort en bondig: Indien geen geld is geïncasseerd bent u ons geen incassokosten verschuldigd!

Nadat het dossier is opgestart, komt het dossier in ons workflow-systeem. Dit systeem plaatst het dossier in de agenda’s voor de opvolgacties. Een dossier wordt dus via een vaste workflow opgevolgd. Door ons systeem voorkomen we dat een dossier wordt vergeten en worden dossiers dus naar evenredigheid behandeld. Heeft u alsnog vragen? Dan kunt u ons uiteraard tijdens kantooruren altijd bereiken!

Wanneer het incassotraject voorbij is en alle handelingen zijn verricht zonder dat de debiteur over is gegaan tot betalen, kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten. Dit traject wordt tevens volledig door ons kantoor verzorgd. Indien er geen geld is geïncasseerd, bent u ons geen incassokosten verschuldigd en kunt u er ook voor kiezen om het dossier kosteloos te sluiten.

Het is verstandig om een factuur kort na vervaldatum uit handen te geven. Dit geeft een professionele uitstraling naar uw relaties. Zij zullen uw werk en facturen serieus nemen in de toekomst.

Hoe eerder een onbetaalde factuur uit handen wordt gegeven om te incasseren, des te beter is het incassoresultaat. Dit komt omdat de debiteur zijn vermogen dan niet weg kan sluizen of voorkom je dat er reeds beslag is gelegd door een andere schuldeiser op de vermogensrechtelijke goederen van de debiteur.

 

01

Opstarten incassodossier

Ongeacht het resultaat per dossier berekenen wij eenmalig € 22,50 (excl. BTW) aan bureaukosten bij een vordering tot € 225,00 en € 35,00 (excl. BTW) aan bureaukosten bij een vordering boven € 225,00.

02

Uw debiteur voert verweer

Mocht uw debiteur verweer voeren, dan berekenen wij eenmalig € 135,00 (excl. BTW) voor het onbeperkt schrijven van verweren. Dit bedrag wordt pas na uw goedkeuring in rekening gebracht.

03

Incassoprovisie

De incassoprovisie bedraagt 15% over de door ons geïncasseerde bedragen. Deze bijkomende kosten dient uw debiteur in beginsel te voldoen.

Wilt u voor een éénmalig bedrag onbeperkt incasso's aanleveren? Dat kan!