Blog

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?
NEEM CONTACT OP
>

Het conformiteitsvereiste

Wanneer kun je een beroep doen op non-conformiteit?

Volgens het conformiteitsvereiste dient een zaak aan de overeenkomst te voldoen. De andere partij dient daarbij wel tijdig te klagen. Indien een verkoper niet of niet tijdig zijn verplichting nakomt, gelden de regels voor tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Dit noem je ook wel wanprestatie.

Wanneer voldoet een zaak niet aan de overeenkomst?

Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij - mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper en koper over de zaak heeft gedaan - niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor het bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Kortom, indien de zaak dus niet voldoet aan de verwachtingen die je van die zaak mag hebben, is er sprake van een wanprestatie. In zulke gevallen kun je op grond van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden indien herstel of vervanging niet mogelijk is. Je dient de verkoper dus wel eerst in de gelegenheid te stellen te herstellen of te vervangen.

Is er sprake van een consumentenkoop?

Indien er sprake is van een consumentenkoop geldt het consumentenrecht. Wat een consumentenkoop is kun je hier lezen. Bij een consumentenkoop is er sprake van een omgekeerde bewijslast. De bewijslast ligt dus bij de verkoper. De verkoper moet bewijzen dat het gebrek dus na aflevering is ontstaan.

Art. 7:18 lid 2 BW: “Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet”.


Een voorbeeld:

Meneer A koopt een nieuwe winterjas bij een kledingwinkel. In de eerste maand begint de rits al te scheuren en vallen de knopen er vanaf. Omdat de winkel niet in de buurt is, stuurt meneer A een e-mail met foto’s naar de winkel en verzoekt de verkoper de jas te herstellen of te vervangen. De verkoper reageert en zegt dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt bij deze jas en meneer A waarschijnlijk gewoon te lomp is. Meneer A verzoekt de verkoper nog een laatste keer om te herstellen of te vervangen maar hier reageert de verkoper niet meer op. Meneer A accepteert dit niet en wil vervolgstappen nemen.


Wat zijn de vervolgstappen?

Er is hier sprake van een consumentenkoop. Dit betekent dus dat er een omgekeerde bewijslast geldt. Buiten het laatste om heeft meneer A de verkoper meermaals in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen dan wel te vervangen. De verkoper heeft hier geen gehoor aan gegeven. Meneer A kan de zaak laten herstellen door een derde partij en deze kosten in rekening brengen bij de verkoper, maar hij heeft ook het recht om de koopovereenkomst in geval van non-conformiteit te ontbinden. Bij ontbinding ontstaat er een ongedaanmakingsverplichting waarbij de zaak (de jas) terug naar de verkoper moet en de verkoper het aankoopbedrag terug moet geven.

Gebruiksvergoeding

Let wel op bij zaken die echt al enige tijd in gebruik zijn genomen. Indien je vervolgens vanwege een gebrek aan de zaak herstel of vervanging wenst, is het wellicht onredelijk dat de verkoper helemaal geen kosten in rekening mag brengen voor het gebruik. Er kan dan sprake zijn van een ongerechtvaardigd voordeel voor de koper. De wetgever heeft hier geen specifieke oplossing voor waardoor in jurisprudentie is bepaald dat de verkoper soms recht heeft op een gebruiksvergoeding.


Vond je dit interessant om te lezen? Volg onze pagina!

LINKEDIN

FACEBOOK

Delen