Blog

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?
NEEM CONTACT OP
>

Ontbinden van een overeenkomst

Wanneer is het mogelijk om een (koop)overeenkomst te ontbinden?

Je hebt het wellicht weleens meegemaakt.. Je gaat een overeenkomst aan en de andere partij komt zijn of haar verplichting uit die overeenkomst niet na. Je bent er helemaal klaar mee, maar je weet niet wanneer je de overeenkomst mag ontbinden.

Wanneer afspraken uit de overeenkomst niet worden nagekomen, is er sprake van wanprestatie. Het is dan mogelijk om de overeenkomst te ontbinden als er wordt voldaan aan de volgende vereisten.


TEKORTKOMING

Er moet sprake zijn van tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Dat wil dus zeggen dat de afspraken uit de overeenkomst niet zijn nagekomen. Deze tekortkoming moet uiteraard wel duidelijk en redelijk zijn. Wanneer er bijvoorbeeld een klein deukje op een houten tafel zit, is het deukje geen redelijke tekortkoming in verhouding tot de nieuwe tafel. (Je kan uiteraard wel proberen om de prijs te verminderen in mate van de afwijking.)


VERZUIM

Er moet sprake zijn van verzuim. Er is pas sprake van verzuim nadat de vordering opeisbaar is geworden. Om de andere partij in verzuim te stellen moet je een ingebrekestelling sturen. Je geeft de andere partij dan nog een mogelijkheid om de afspraken binnen een redelijke termijn na te komen of te herstellen. Wanneer de andere partij hier geen gehoor aangeeft, is er sprake van verzuim. Let wel op: in sommige gevallen is een ingebrekestelling niet vereist. Een voorbeeld is een fatale termijn zoals de betaaltermijn op de factuur of wanneer de wederpartij duidelijk mededeelt toch niet te gaan presteren. Voor deze materie kun je ons beter om advies vragen.


De overeenkomst ontbinden

Als er aan de vereisten is voldaan, mag je de overeenkomst ontbinden. Je kunt de overeenkomst schriftelijk ontbinden door een brief te sturen aan de andere partij. Dit mag ook per e-mail als de overeenkomst ook per e-mail tot stand is gekomen. Je kunt er ook voor kiezen om de overeenkomst via de rechter te ontbinden.


Ongedaanmakingsverplichting

Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden ontstaat er een ongedaanmakingsverplichting. Dat betekent dat de reeds verrichte prestaties moeten worden teruggedraaid.


Kunnen wij je helpen met het ontbinden van een overeenkomst?

Neem gerust hier contact met ons op.


Vond je dit interessant om te lezen? Volg onze pagina!

LINKEDIN

FACEBOOK

Delen