direct betalen of een betalingsregeling?
Lees verder
>

Verweer

Heeft u een brief van ons ontvangen en bent u het niet eens met de vordering?

U kunt uw verweer uitsluitend schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wij verzoeken u om uw verweer schriftelijk per post (Postbus 30, 5700 AA Helmond) of per e-mail (info@interimcreditcontrol.nl) te versturen binnen de in de brief gestelde betaaltermijn. Wij wijzen u erop dat wij uw verweer alleen schriftelijk in behandeling nemen. Telefonische verweren kunnen onduidelijkheid veroorzaken en worden daarom in beginsel niet in behandeling genomen.

Betwist u slechts een gedeelte van de vordering?

Hetgeen u niet betwist, dient u wettelijk te voldoen. Zorg dat u vast het onbetwiste gedeelte binnen de vervaltermijn aan ons overmaakt.

Direct betalen of een betalingsregeling?