Vrijblijvend en kosteloos geïnformeerd worden?
MAAK NU EEN AFSPRAAK
>
SLIM ONDERNEMEN: BESCHERM UW ONDERNEMING!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, waarom?

Als zelfstandig ondernemer heeft u de verantwoording om uw onderneming (en uzelf) te beschermen. Algemene voorwaarden zijn handig omdat u dan niet voor iedere overeenkomst hoeft te onderhandelen over algemene zaken zoals, de betalingstermijn, garantiebepalingen, eigendomsvoorbehoud, incassovoorwaarden etc.


Algemene voorwaarden geven u zekerheid omdat u de wederzijdse rechten en plichten hebt vastgelegd en u hoeft simpelweg nog maar te verwijzen naar uw algemene voorwaarden.


In de wet zijn regels opgenomen waarvan we in veel gevallen niet mogen afwijken. Met algemene voorwaarden kunt u – in uw voordeel – van sommige regels afwijken die anders wellicht nadelig voor u kunnen zijn.

Daarnaast kunt u in beginsel de aansprakelijkheid beperken én eerder voldoen aan uw bewijslast bij een geschil.

Kortom: Met algemene voorwaarden maakt ondernemen een stukje makkelijker. 

Heeft u geen algemene voorwaarden om op terug te vallen? Dan kan een juridisch geschil u erg duur komen te staan.

In het verleden hebben wij onze klanten enorm kunnen helpen met het beperken van hun risico's.

BEKIJK ONDERAAN DE PAGINA ONZE VOORBEELDEN UIT ERVARING.

U hoopt natuurlijk nooit een geschil te krijgen met uw relaties. Dit kan echter iedere ondernemer gebeuren en wanneer het geschil dan uit de hand loopt, kunt u een beroep doen op uw algemene voorwaarden.

In uw algemene voorwaarden kunt u uw risico's beperken. Er zijn wettelijke regels waar we met algemene voorwaarden in uw voordeel van af mogen wijken.

Kortom: U kunt het vergelijken met een brand- of inboedelverzekering. U hoopt dat het niet nodig is, maar mocht het voorkomen, heeft u uw risico's beperkt.

Algemene voorwaarden dienen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen uw bedrijf. Zaken die onder andere in de algemene voorwaarden worden geregeld zijn bijvoorbeeld:

 • Offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding);
 • Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten);
 • Levertijd (overmacht);
 • Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);
 • Eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);
 • Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden);
 • Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);
 • Aansprakelijkheid (beperking, schadevergoeding).

Interim Credit Control kan u de ogen openen;

 • Wie zegt dat de voorwaarden van de concurrent ook daadwerkelijk rechtsgeldig zijn en dus in de praktijk ook rechtswerking hebben?
 • U weet niet wie de voorwaarden heeft opgesteld. Iemand kan per ongeluk onredelijk bezwarende regels opnemen.
 • Door wijziging in wetgeving kunnen bepaalde voorwaarden ondertussen achterhaald zijn.
 • Of misschien is uw onderneming toch niet gelijk aan die van de concurrent.

Weet u eigenlijk welke beroepen onderlegd zijn om algemene voorwaarden op te stellen? Lees het volgende kopje.

Algemene voorwaarden bestaan uit een aantal randvoorwaarden die worden aangepast naar uw bedrijfsvoering. Daarnaast worden er bedingen toegevoegd die weer verschillen per vakgebied en echt op maat worden opgesteld. Bedingen (hierna: regels) kunnen onredelijk bezwarend zijn. Dat zijn regels die in de wet op de grijze of zwarte lijst staan en de wederpartij onredelijk (kunnen) benadelen.

Regels op de zwarte lijst zijn verboden en regels op de grijze lijst worden vermoed onredelijk te zijn. Zonder juridische achtergrond, kan iemand per ongeluk zo’n onredelijk bezwarend beding opnemen…

Het is dus zeer belangrijk dat een jurist of advocaat de algemene voorwaarden voor u opstelt. Overige dienstverleners zoals een accountant, boekhouder, administratief medewerker, financieel medewerker etc. zijn vaak niet juridisch onderlegd. Zij verwijzen u slechts naar standaardvoorwaarden die de lading niet dekken.

De wederpartij moet de mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden (de zogenoemde informatieplicht) en instemmen met uw algemene voorwaarden. Het is dus belangrijk, dat de tegenpartij inzicht heeft gehad (heeft kunnen hebben) in de door u gestelde algemene voorwaarden. Veel ondernemingen lossen dit op door de algemene voorwaarden (met een verwijzing) standaard te vermelden op offertes, contracten en/of website.

Wanneer u op maat gesneden algemene voorwaarden hebt laten opstellen door ons kantoor zorgen wij voor deponeren bij de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank. Het is geen verplichting, maar deponeren van uw algemene voorwaarden is aan te raden vanwege het voordeel dat u sterker staat in het geval van een conflict. Dat ze zijn gedeponeerd is namelijk ook een bewijs dat u tussentijds niets in de tekst van de algemene voorwaarden hebt gewijzigd. U bent de jaarlijkse depotkosten verschuldigd aan de Kamer van Koophandel.

VOORBEELD 1: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Klant A leverde 100 kerstpakketten aan bedrijf B onder overlegging van haar algemene voorwaarden waarin wij een eigendomsvoorbehoud hadden opgenomen. het eigendom van de geleverde goederen gaat pas over naar bedrijf B nadat de volledige factuur is voldaan. Op het moment van leveren wordt in Den Bosch het faillissement uitgesproken van bedrijf B en de curator legt de ketting op de boedel. De gehele boedel valt dan onder het faillissement (incl. de nog niet betaalde kerstpakketten). Vervolgens hebben wij kunnen aantonen dat er is geleverd onder eigendomsvoorbehoud waardoor onze klant de 100 kerstpakketten retour kreeg. Als zij geen algemene voorwaarden hadden gehanteerd, zouden ze een schadepost hebben geleden van €10.000.

VOORBEELD 2: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het hoveniersbedrijf moet een offerte uitbrengen voor een grote tuinlaan met bomen en is alleen al met het opvragen van alle kosten van de beplanting vele uren bezig. De offerte van € 15.000 wordt overlegd – samen met de algemene voorwaarden waarin wij het intellectueel eigendom hebben opgenomen – en de klant denkt na. Een maand later bezoekt de hovenier de klant en tot zijn verbazing is de tuin volledig aangelegd conform zijn offerte. De nieuwe hovenier hoefde geen offerte meer te maken en gebruikmakend van de offerte van onze klant, ging hij onder de prijs zitten. De hovenier heeft de klant aansprakelijk gesteld vanwege van inbreuk op zijn intellectueel eigendom en de klant heeft de schade afgekocht en de hovenier betaald.

VOORBEELD 3: AANSPRAKELIJKHEID BEPERKEN

Een stratenmaker heeft algemene voorwaarden laten opstellen waarbij zijn aansprakelijkheid werd beperkt. Bij een klus werd er een schadepost geclaimd van €50.000 waarna hij een beroep deed op zijn algemene voorwaarden. Kort samengevat: In de voorwaarden stond een beperking van het risico opgenomen waardoor de schade voor onze klant werd beperkt. Dit scheelde hem een hoop kosten!